ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
49.00 TL
1 سال
56.79 TL
1 سال
56.79 TL
1 سال
.net
66.00 TL
1 سال
74.59 TL
1 سال
74.59 TL
1 سال
.org
68.00 TL
1 سال
76.69 TL
1 سال
76.69 TL
1 سال
.biz
73.00 TL
1 سال
82.00 TL
1 سال
82.00 TL
1 سال
.tk
24.00 TL
1 سال
24.00 TL
1 سال
24.00 TL
1 سال
.name
71.99 TL
1 سال
71.99 TL
1 سال
71.99 TL
1 سال
.gen.tr
24.99 TL
1 سال
24.99 TL
1 سال
24.99 TL
1 سال
.com.tr
49.99 TL
1 سال
49.99 TL
1 سال
49.99 TL
1 سال
.biz.tr
25.00 TL
1 سال
25.00 TL
1 سال
25.00 TL
1 سال
.us
62.00 TL
1 سال
62.00 TL
1 سال
62.00 TL
1 سال
.de
62.00 TL
1 سال
62.00 TL
1 سال
62.00 TL
1 سال
.tv
255.00 TL
1 سال
255.00 TL
1 سال
255.00 TL
1 سال
.pro
109.00 TL
1 سال
109.00 TL
1 سال
109.00 TL
1 سال
.xyz
87.00 TL
1 سال
87.00 TL
1 سال
87.00 TL
1 سال
.in
64.99 TL
1 سال
64.99 TL
1 سال
64.99 TL
1 سال
.info
99.00 TL
1 سال
99.00 TL
1 سال
99.00 TL
1 سال
.mobi
139.00 TL
1 سال
139.00 TL
1 سال
139.00 TL
1 سال
.web.tr
24.99 TL
1 سال
24.99 TL
1 سال
24.99 TL
1 سال
.nl
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
.eu
59.00 TL
1 سال
59.00 TL
1 سال
59.00 TL
1 سال
.kim
103.00 TL
1 سال
103.00 TL
1 سال
103.00 TL
1 سال
.webcam
199.00 TL
1 سال
199.00 TL
1 سال
199.00 TL
1 سال
.net.tr
49.99 TL
1 سال
49.99 TL
1 سال
49.99 TL
1 سال
.social
199.00 TL
1 سال
199.00 TL
1 سال
199.00 TL
1 سال
.asia
105.00 TL
1 سال
105.00 TL
1 سال
105.00 TL
1 سال
.bel.tr
15.00 TL
1 سال
15.00 TL
1 سال
15.00 TL
1 سال
.berlin
345.00 TL
1 سال
345.00 TL
1 سال
345.00 TL
1 سال
.blue
100.00 TL
1 سال
100.00 TL
1 سال
100.00 TL
1 سال
.bz
159.00 TL
1 سال
159.00 TL
1 سال
159.00 TL
1 سال
.ca
110.00 TL
1 سال
110.00 TL
1 سال
110.00 TL
1 سال
.cc
85.00 TL
1 سال
85.00 TL
1 سال
85.00 TL
1 سال
.click
79.00 TL
1 سال
79.00 TL
1 سال
79.00 TL
1 سال
.club
85.00 TL
1 سال
85.00 TL
1 سال
85.00 TL
1 سال
.cn
65.00 TL
1 سال
65.00 TL
1 سال
65.00 TL
1 سال
.co
205.00 TL
1 سال
205.00 TL
1 سال
205.00 TL
1 سال
.futbol
85.99 TL
1 سال
85.99 TL
1 سال
85.99 TL
1 سال
.global
489.00 TL
1 سال
489.00 TL
1 سال
489.00 TL
1 سال
.host
625.00 TL
1 سال
625.00 TL
1 سال
625.00 TL
1 سال
.hosting
2900.00 TL
1 سال
2900.00 TL
1 سال
2900.00 TL
1 سال
.la
205.00 TL
1 سال
205.00 TL
1 سال
205.00 TL
1 سال
.me
199.00 TL
1 سال
199.00 TL
1 سال
199.00 TL
1 سال
.menu
242.00 TL
1 سال
242.00 TL
1 سال
242.00 TL
1 سال
.mn
309.00 TL
1 سال
309.00 TL
1 سال
309.00 TL
1 سال
.org.tr
35.00 TL
1 سال
35.00 TL
1 سال
35.00 TL
1 سال
.pink
103.00 TL
1 سال
103.00 TL
1 سال
103.00 TL
1 سال
.pw
165.00 TL
1 سال
165.00 TL
1 سال
165.00 TL
1 سال
.red
103.00 TL
1 سال
103.00 TL
1 سال
103.00 TL
1 سال
.ru
45.00 TL
1 سال
45.00 TL
1 سال
45.00 TL
1 سال
.tel
109.99 TL
1 سال
109.99 TL
1 سال
109.99 TL
1 سال
.uno
126.00 TL
1 سال
126.00 TL
1 سال
126.00 TL
1 سال
.website
143.00 TL
1 سال
143.00 TL
1 سال
143.00 TL
1 سال
.ws
183.00 TL
1 سال
183.00 TL
1 سال
183.00 TL
1 سال
.xxx
745.00 TL
1 سال
745.00 TL
1 سال
745.00 TL
1 سال
.games
127.00 TL
1 سال
127.00 TL
1 سال
127.00 TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains